Usunięcie drzewa przy zabytku. Czy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków?

Usunięcie drzewa przy zabytku Czy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków? Wycinka drzew przysparza kłopotów wielu inwestorom, a jeszcze trudniej jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z formami ochrony zabytków. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru…