Radosław Nawara w Magazynie Izolacje 5/2024

Radosław Nawara w magazynie Izolacje 5/2024 Jak poprawić akustykę zabytkowych budynków? Radosław Nawara , Marcin Chmielewski , Przemysław Deryło , mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Artykuł „Jak poprawić akustykę zabytkowych budynków?” ukazał się w Magazynie Izolacje 5/2024.  „O akustyce budynków należy pomyśleć już na etapie projektowym. Poprawa komfortu użytkowników jest trudniejsza w przypadku budynków istniejących, a do takich zaliczyć należy starsze…

Stacje i punkty ładowania samochodów w zabytkowych budynkach

Stacje i punkty ładowania samochodów w zabytkowych budynkach Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca Inwestorów, Przedstawiciel Arkada Agnieszka Czekała, Koordynatorka ds. elektromobilności w SOLAR-PROJECT Maciej Wojeński, Współzałożyciel Ekoenergetyka-Polska S.A. Artykuł „Stacje i punkty ładowania samochodów w zabytkowych budynkach” ukazał się w Magazynie Izolacje 5/2024. „Od 2035 r. nie będzie można wprowadzać nowych (nowo wyprodukowanych) samochodów…

Wpis do ewidencji zabytków. Krajowa, wojewódzka czy gminna ewidencja zabytków?

Wpis do ewidencji zabytków Krajowa, wojewódzka czy gminna ewidencja zabytków? Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyszczególnia trzy rodzaje ewidencji: krajową ewidencję zabytków (KEZ), wojewódzką ewidencję zabytków (WEŹ) i gminną ewidencję zabytków (GEZ). Wpis do ewidencji zabytków to potencjalny pretendent do wpisu do rejestru zabytków, co jest szczególnie istotne w przypadku objęcia zabytku…