Pożary nieruchomości zabytkowych. Przyczyny pożarów, sposoby usuwania skutków i odszkodowania

Pożary nieruchomości zabytkowych Przyczyny pożarów, sposoby usuwani skutków i odszkodowania. Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, PKN Member, Lecturer, Author Adam Borowiec, Główny Specjalista, PZU Tomasz Wiśniewski, Ekspert w zakresie pożarnictwa, Crawco Maciej Mroczyński, CEO Ozonetube®, naukowiec, cybernetyk Jednym z największych zagrożeń dla zabytków są…

OZE w zabytkach, a podatek od nieruchomości. Podatek od paneli fotowoltaicznych i wiatraków w zabytkach

OZE w zabytkach, a podatek od nieruchomości Kiedy panele fotowoltaiczne i wiatraki podlegają opodatkowaniu? Gościnnie: Magdalena Pietrzak, Senior Tax Consultant, ASB Group Jarosław Szajkowski, Senior Tax Manager, ASB Group Rozważając budowę odnawialnego źródła energii, takiego jak panele fotowoltaiczne czy wiatraki, przyszli właściciele często nie doceniają kwestii wpływu instalacji na obowiązki związane z podatkiem od nieruchomości.…

Wpis do ewidencji zabytków. Krajowa, wojewódzka czy gminna ewidencja zabytków?

Wpis do ewidencji zabytków Krajowa, wojewódzka czy gminna ewidencja zabytków? Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyszczególnia trzy rodzaje ewidencji: krajową ewidencję zabytków (KEZ), wojewódzką ewidencję zabytków (WEŹ) i gminną ewidencję zabytków (GEZ). Wpis do ewidencji zabytków to potencjalny pretendent do wpisu do rejestru zabytków, co jest szczególnie istotne w przypadku objęcia zabytku…

Pozwolenia konserwatorskie w relacji do innych decyzji inwestycyjnych

Pozwolenia konserwatorskie w relacji do innych decyzji inwestycyjnych Gościnnie: Aneta Walewska-Borsuk, Adwokat, LL.M., Partner SRDK Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Pozwolenia konserwatorskie dotyczą głównie zabytków wpisanych do rejestru zabytków (ruchomych, nieruchomych, archeologicznych). Odnoszą się również do otoczenia zabytków. Organy właściwe do wydania pozwoleń konserwatorskich, podmioty uprawnione do wystąpienia o ich wydanie, zakres prac wymagających uzyskania…

Usunięcie drzewa przy zabytku. Czy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków?

Usunięcie drzewa przy zabytku Czy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków? Wycinka drzew przysparza kłopotów wielu inwestorom, a jeszcze trudniej jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z formami ochrony zabytków. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru…

Konsekwencje sąsiedztwa ambasady. Ryzykowna inwestycja?

Konsekwencje sąsiedztwa ambasady Ryzykowna inwestycja? Adrian Hołub, Doradca inwestorów, Inwestor, Biegły sądowy, Ekspert PKN, Wykładowca Akademicki, Autor Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor, Przedstawiciel Arkada Jeden z inwestorów chciał nabyć grunt w prestiżowej okolicy w dużym mieście – zwykła działka w otoczeniu budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych. Na działce sąsiedniej wydano właśnie pozwolenie…

Konserwatywność nie konserwuje zabytków. Relacja konserwator-inwestor do kompleksowej reorganizacji

Konserwatywność nie konserwuje zabytków Relacja Konserwator-Inwestor do kompleksowej reorganizacji Ustawa o ochronie zabytków mogłaby sama stać się zabytkiem. Obiekty skali UNESCO są chronione na podobnych zasadach jak drewniana chata na skraju wsi. Poza nieaktualnymi przepisami dochodzi nam opieszałość aparatu urzędniczo-konserwatorskiego w wielu gminach czy miastach w kwestiach wydawania pozwoleń na renowacje czy adaptacje zabytków. To…

Stacje i punkty ładowania samochodów w zabytkowych budynkach. Auta elektryczne w zabytkach

Stacje i punkty ładowania samochodów w zabytkowych budynkach Auta elektryczne w zabytkach Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca Inwestorów, Przedstawiciel Arkada Agnieszka Czekała, Koordynatorka ds. elektromobilności w SOLAR-PROJECT Maciej Wojeński, Współzałożyciel Ekoenergetyka-Polska S.A. Od 2035 r. nie będzie można wprowadzać nowych (nowo wyprodukowanych) samochodów z silnikiem spalinowym na rynek UE. Dyrektywa unijna 2018/844 narzuca…

Tymczasowa ochrona konserwatorska. Blokada inwestycji przed wpisem do rejestru zabytków

Tymczasowa ochrona konserwatorska Blokada inwestycji przed wpisem do rejestru zabytków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca Inwestorów, Przedstawiciel Arkada Dariusz Kruczkowski, Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego Z tymczasową ochroną konserwatorską mamy do czynienia, gdy konserwator zabytków wszczyna postępowanie o wpis do rejestru zabytków nieruchomości. Jest to zapis Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad…

Okna w budynkach zabytkowych. Zadbaj o oczy zabytków

Okna w budynkach zabytkowych Zadbaj o oczy zabytków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor, Przedstawiciel Arkada Marcin Chmielewski, doradca techniczny ds. projektowych, Produkt Manager ds. Systemów Akustycznych w KNAUF Okna chronią użytkowników przed hałasami z zewnątrz, co ma znaczenie w zabytkach zlokalizowanych przy ruchliwych ulicach, w centrach miast, w strefach wpływu lotnisk, przy…