Utworzenie parku kulturowego. Ochrona kultury czy blokowanie inwestorów?

Utworzenie parku kulturowego Ochrona kultury czy blokowanie inwestorów? Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor, Przedstawiciel Arkada Jedną z form ochrony zabytków jest utworzenie parku kulturowego. Parki kulturowe powołuje się w celu ochrony lub popularyzacji dziedzictwa kulturowego, czy też w celu uporządkowania cennych kulturowo przestrzeni. Niektórzy próbują je powoływać w celu blokowania inwestycji deweloperskich.…