Zabytki w dokumentach planistycznych. Zmiany w nowych przepisach planistycznych

Źródło: mapa.um.warszawa.pl Zabytki w dokumentach planistycznych Zmiany w nowych przepisach planistycznych Ku końcowi zmierzają prace nad reformą planowania przestrzennego i zastąpienia studium uwarunkowań planami ogólnymi gmin, które to mają być aktami prawa miejscowego, a więc mają być obligatoryjne. Projekt nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma uchylić studium, a te obecnie obowiązujące w gminach…