Konserwatywność nie konserwuje zabytków. Relacja konserwator-inwestor do kompleksowej reorganizacji

Konserwatywność nie konserwuje zabytków Relacja Konserwator-Inwestor do kompleksowej reorganizacji Ustawa o ochronie zabytków mogłaby sama stać się zabytkiem. Obiekty skali UNESCO są chronione na podobnych zasadach jak drewniana chata na skraju wsi. Poza nieaktualnymi przepisami dochodzi nam opieszałość aparatu urzędniczo-konserwatorskiego w wielu gminach czy miastach w kwestiach wydawania pozwoleń na renowacje czy adaptacje zabytków. To…