Świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków zabytkowych. Czy dotyczy to wszystkich form ochrony zabytków?

Elektrownia w Czeladzi przed modernizacją. Arkada Świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków zabytkowych Czy dotyczy to wszystkich form ochrony zabytków?   Z wejściem w kwietniu 2023 r. Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz zmianami w Ustawie Prawo budowlane rozszerzono obowiązek sporządzania świadectw efektywności energetycznej. Obowiązek ten nałożono m.in. w przypadku sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości…