Wpis do ewidencji zabytków. Krajowa, wojewódzka czy gminna ewidencja zabytków?

Wpis do ewidencji zabytków Krajowa, wojewódzka czy gminna ewidencja zabytków? Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyszczególnia trzy rodzaje ewidencji: krajową ewidencję zabytków (KEZ), wojewódzką ewidencję zabytków (WEŹ) i gminną ewidencję zabytków (GEZ). Wpis do ewidencji zabytków to potencjalny pretendent do wpisu do rejestru zabytków, co jest szczególnie istotne w przypadku objęcia zabytku…