Książka „Inwestowanie w nieruchomości zabytkowe”

Już w 2024 r. ukaże się książka „Inwestowanie w nieruchomości zabytkowe.” Pokaże ujęcie inwestorskie, konserwatorskie, architektoniczne, planistyczne, prawne i finansowe prezentowane przez 30 Ekspertów rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Każda inwestycja objęta formą ochrony zabytków wymaga uzgodnień konserwatorskich. Nie wiesz jak zacząć projekt, przebudowę czy konserwację budynku? Kiedy udać się do konserwatora na pierwsze konsultacje?…