Zabezpieczanie zabytków. Mądry Polak przed ostrzałem

Zabezpieczanie zabytków Mądry Polak przed ostrzałem Bardzo ciekawym zabiegiem jest przewidywanie zniszczeń cennych budynków i detali architektonicznych i zabezpieczenie wiedzy w zakresie ich stanu. W Polsce to wojewódzki konserwator zabytków opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków właśnie na wypadek wystąpienia konfliktów zbrojnych. Przykładem wdrożenia konkretnych działań jest działanie władz ogarniętej okrutną wojną Ukrainy. Ryzyko zniszczenia cennych…