Ortofotomozaiki elewacji, ortoobrazy dachu. Nowoczesne inspekcje budynków dronami

Ortofotomozaika elewacji. Geodetic Ortofotomozaiki elewacji, ortoobrazy dachu Nowoczesne inspekcje budynków dronami Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor, Współwłaściciel Arkada Maciej Dusza, UAV Surveyor, Geodetic Paweł Wójcik, Business Development Director, SkySnap Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022] Jednymi z największych pochłaniaczy czasu i kosztów przy zarządzaniu nieruchomością są inspekcje, naprawa…

Reklamy znikną z miast? Czy uchwały krajobrazowe są legalne?

Reklamy znikną z miast? Czy uchwały krajobrazowe są legalne? Adrian Hołub, Editor of the INVESTOR REE, GEODETIC Board Member, Court Expert, Investor, Lecturer Marcin Maszewski, Współwłaściciel, Członek zarządu Jet Line Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor, Współwłaściciel Arkada Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022] Oznaczenia obiektu czy reklamy produktowe…

Podziały zabytkowych budynków. Gdzie czyha niebezpieczeństwo?

Kamienice w ostrej granicy Gdzie czyha niebezpieczeństwo? Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor Adrian Hołub,  Doradca inwestorów, Inwestor, Biegły sądowy, Ekspert PKN, Wykładowca Akademicki, Autor Już wkrótce w artykule: Skokowe granice między kamienicami Część kamienicy wystaje za granicę działki Granice kamienic przesunięte kilkadziesiąt centymetrów? Czy do podziału nieruchomości niezbędny jest konserwator zabytków? Kiedy podział…

Zabezpieczanie zabytków. Mądry Polak przed ostrzałem

Zabezpieczanie zabytków Mądry Polak przed ostrzałem Bardzo ciekawym zabiegiem jest przewidywanie zniszczeń cennych budynków i detali architektonicznych i zabezpieczenie wiedzy w zakresie ich stanu. W Polsce to wojewódzki konserwator zabytków opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków właśnie na wypadek wystąpienia konfliktów zbrojnych. Przykładem wdrożenia konkretnych działań jest działanie władz ogarniętej okrutną wojną Ukrainy. Ryzyko zniszczenia cennych…