Obszar wpisany do rejestru zabytków. Konserwator zabytków nadużywa kompetencji?

Obszar wpisany do rejestru zabytków Konserwator zabytków nadużywa kompetencji? Dariusz Kruczkowski, Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor Jeden z inwestorów przeprowadził roboty budowlane na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Warszawie w obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Sąsiad złożył donos o samowolę budowlaną, a konserwator zabytków…